Historie‎ > ‎

Data

Historie jičínského evangelického sboru v datech

1877 začínají se konat první pravidelná bohoslužebná shromáždění v soukromých bytech
1907 zřízena kazatelská stanice, zahájení stavby vily B.Marečka s modlitebnou
28.9.1908 slavnostní otevření modlitebny pro evangelíky augsb. i helvétského vyznání
18.12.1918 sloučení církve augsburské s reformovanou v Českobratrskou církev evangelickou
18.11.1928 založení filiálního sboru ČCE v Jičíně
1.6.1947 z filiální stanice se stává farní sbor ČCE
8.2.1959 zemřel první farář jičínského farního sboru PhDr. Oldřich Novotný
1.12.1959 br. Daniel Henych ustanoven farářem
25.7.1971 br. Miroslav Hejl slavnostně instalován farářem sboru
1989 po odchodu br. faráře Hejla je sbor administrován z Hořic (br. farář Ivan Ryšavý)
1995 sbor je administrován z Libštátu (br. farář Blahoslav Matějka)
13.10.1996 br. jáhen Jan Halama ustanoven kazatelem sboru
29.10.2000 br. MUDr. Vladimír Krátký ustanoven ordinovaným presbyterem sboru
2002 sbor je administrován br. far. Jaroslavem Kučerou ze Semonic, později br. far. Filipem Susou z Libštátu
2008 sbor je administrován z Vrchlabí br. far. Petrem Chlápkem
2010 sbor je administrován z Trutnova br. far. Tomášem Molnárem