ČCE Jičín‎ > ‎

Rekonstrukce a sanace

Dotace od Královéhradeckého kraje

V roce 2012 jsme obdrželi na rozšířené sanační práce od Královéhradeckého kraje další finanční podporu ve výši 350 tisíc Kč, takže jsme spolu s naším podílem mohli do oprav fary investovat dalších 500 tisíc. Budova a její statika tedy již není bezprostředně ohrožena a my doufáme, že budeme, s pomocí sponzorů, pokračovat v dalších opravách v roce 2013.

Rekonstrukce a sanace

Vzhledem ke stavu budovy farního sboru ČCE v Jičíně plánuje sbor rekonstrukci a sanaci objektu.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo přidělení dotace pro  projekt podaný do krajského dotačního programu 11KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje.

Dále  FS ČCE v Jičíně spolupracuje s organizací MAS Otevřené zahrady Jičínska a projekt sanace byl podpořený v rámci Programu rozvoje venkova ČR. 
euflag
 
 
venkov
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


     

Podřízené stránky (1): Fotogalerie