Velikonoční dopis 2011

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně

Konecchlumského 289, Jičín 506 01, jicin@evangnet.cz

mob.: 603 966 067 – administrátor; 607 877 099 – pastorační pracovnice


 

V Jičíně, 5. dubna 2011

Sestry a bratři,

velikonoční svátky jsou se svou zvěstí tím nejdůležitějším Slovem, které jako církev máme ve své pokladnici. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Tak zní zhuštěná výpověď velikonoc.

Ve světě, který se řídí stále více tupými ekonomickými zákonitostmi, zvěstujeme Boží lásku k nám lidem, která se dává zdarma. Ve světě, kde nejvyšší hodnotou se stává hédonistické užití si, mluvíme o oběti a odpovědnosti. V době, která se pachtí za dlouhověkostí, mluvíme o věčném životě, totiž takovém životě, který má smysl a význam.

Není nás jistě mnoho, kdo si tyto hodnoty chceme připomínat a vědomě v nich žít – následovat Krista. Zároveň v podivně upadající společnosti si uvědomujeme, že bez tohoto svědectví nás čekají zlé časy. Naše odpovědnost co protestantské církve v České republice je přes naši mnohou početní a třeba i jinou nedostatečnost obrovská. Je to i Vaše odpovědnost a my Vás k ní zveme a voláme.

Bohoslužby o velikonocích se konají v těchto časech:

Zelený čtvrtek – 21. dubna 2011 od 18:00 - pašijové čtení podle evangelisty Marka se zpěvem pašijových písní

Velký pátek – 22. dubna 2011 – bohoslužby v kapli od 16:30 hod. s vysluhováním večeře Páně – káže Mgr. T. Molnár – administrátor sboru

Neděle Vzkříšení – bohoslužby od 9:30 v kapli s vysluhováním večeře Páně – káže Mgr. Jiří Zedníček

Připomínáme, že bohoslužby na faře se konají každou neděli od 9:30, během nich se konají také bohoslužby pro děti

Každé úterý od 16:00 máme se školními dětmi na faře v Jičíně vyučování náboženství.

Každý čtvrtek od 16:30 sejití nad Písmem na faře

Čtrnáctidenně se schází „Dámský klub“ – více informací u sestry Jany Zedníčkové, pastorační pracovnice sboru

Na setkání s Vámi o velikonocích a při dalších příležitostech se za staršovstvo těší