Salární dopis 2011

Milé sestry, milí bratři,

spolu se sborovým dopisem Vám píšeme tak zvaný salární dopis, kterým Vás chceme upozornit na potřebu postarat se o sbor finančně. Na jeho provoz nedostáváme odnikud žádné peníze a je jen na nás, abychom se o něj postarali.

Naše církev se již před staletími zcela demokraticky rozhodla pro každého člena s vlastním příjmem stanovit jasně definovanou částku, kterou měl přispívat na chod církve. Jeden z posledních synodů výši této sumy stanovil na 5% ze všech ročních příjmů pro každého takového člena. Jsou jistě nemnozí, jejichž příjmy jsou natolik dobré, že mohou bez problémů toto procento dát a dát třeba i více. A jsou možná mnozí, pro které je 5% částka příliš vysoká. V každém případě jde vždy o dar a nikdo Vám nekontroluje výši Vašich příjmů a nikdo nic nevymáhá. Je na svědomí každého před sebou samým a před Bohem, jak zváží svou situaci a co bude dávat.

Je také možné platit salár nikoli jednorázově – pak jde často o vysokou částku, ale v měsíčních pravidelných splátkách, třeba formou příkazu na bankovním účtu. Na konci roku pak dostanete potvrzení o Vašich darech, které, přesáhne-li dar výši 1.000,- Kč, můžete použít pro odpočet z Vašich daní.

Prosíme, pamatujte na tuto svou povinnost vůči sboru. Na naší soběstačnosti závisí další existence sboru, jeho možné obsazení stálým farářem. Na existenci našeho sboru je pak také závislá společenská atmosféra v našem Městě. Buďme si toho vědomi.

Veškeré sborové účetnictví je vedené a kontrolované volenými orgány sboru a je nakonec při výročním sborovém shromáždění přístupné každému členu sboru.

Víme, že pravá obětavost je možná jen tomu, kdo ví o co v církvi a jejím sboru jde a aktivně se toho účastní. Také zde Vás všechny k účasti na všech sborových aktivitách zveme.

Za staršovstvo FS ČCE v Jičíně