Vánoční dopis 2010

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně

Konecchlumského 289, Jičín 506 01, jicin@evangnet.cz

Jičín, 18. listopadu 2010

Vážené sestry, vážení bratři,

vánoce s narozením Ježíše jsou už asi jediným křesťanským svátkem, který lidé okolo nás vnímají a snad i trochu jeho příběh znají. Otázkou je, do jaké míry jsou schopni vnímat, že ten právě narozený král židovský do chudoby chléva je tentýž, jako je ukřižovaný na Golgotě. Je otázkou do jaké míry jsou schopni vnímat, že v tomto dítěti a v tomto ukřižovaném je jejich osobní naděje, naděje lidí okolo nich, naděje této společnosti.

Jako křesťané jsme ve veliké výhodě oproti světu okolo nás. Víme o dosahu a hloubce Božího sklonění. Z téhle vědomosti, z naší víry a poznání Boží lásky vyplývá ovšem naše odpovědnost za svět. V pozvolném sesunu společnosti, jak jej zažíváme, musíme být těmi, kdo ji před pádem ochrání, kdo zde budou šíři křesťanské zvěsti dosvědčovat svým zřetelným bytím. K této zřetelnosti nepochybně patří i to, že nám stojí za to jít do kostela, nechat se oslovovat Božím slovem, spolu s ostatními tvořit výjimečné společenství sboru a takto posíleni působit slovem i skutky mezi dalšími lidmi.

Není to snad cesta nejjednodušší, ale věříme, že je to cesta k životu, cesta, která má budoucnost.

Jako posílení a pozvání Vám přepisujeme slova jedné vánoční písně z našeho zpěvníku:

V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas,/ nechť tvoje hvězda vede nás,/ když zimní cestou jdem./ Ty rok co rok jsi přicházel,/ tys naší bídou s námi šel/ ve světě ztrápeném.

Dej poznat ve vánoční dny/ víc nežli prázdné klamné sny/ zjev pravdu, prosíme./ Sám obrať k nám svůj obličej/ a radost místo smutku dej,/ jenž v sobě nosíme.

Snad bude někdy cesta zlá./ Kdo s tebou jde, ten odolá/ a bude vítězem./ Jen dej nám ,Pane, pokoj svůj/ a na cestě nás posiluj,/ když úzkou cestou jdem.

V adventu a o vánočních svátcích budou shromáždění v těchto časech a místech:

21. listopadu – poslední neděle církevního roku – 9:30, káže br. far. Tomáš Molnár – večeře Páně

28. listopadu – 1. neděle adventní – 9:30 – káže ses. Stanislava Benešová

05.prosince – 2. neděle adventní – 9:30, káže br. far. Jiří Zedníček

12. prosince – 3. neděle adventní – 9:30, káže br. far. Tomáš Molnár

19. prosince – 4. neděle adventní – 9:30, vánoční dětské bohoslužby

25. prosince – Hod Boží vánoční – 9:30, káže br. far. Jiří Zedníček – věčeře Páně

26. prosince  - Mučedníka Štěpána – 9:30, káže ses. Stanislava Benešová

 

Za staršovstvo sboru


Mgr. Josef Kužel                                                                                                                              Mgr Tomáš Molnár

kurátor                                                                                                                                                 administrátor

 

 

Kontakty:            Konecchlumská 289, Jičín, e-mail: jicin@evangnet.cz, web: www.ccejicin.cz

Administrátor  br. farář Tomáš Molnár z Trutnova tel.: 603 966 067; e-mail: t_molnar@volny.cz

V naléhavých případech se prosím můžete obrátit na tyto zástupce sboru:

kurátor: Josef Kužel tel.:733 767 606, Jana Zedníčková – pastorační pracovnice, tel: 607 877 099 (jen v odpoledních hodinách po 16 hodině)