Historie

Bohuslav Mareček

Těžko bychom si mohli připomínat otevření evangelické modlitebny v Jičíně, kdyby nebylo podnikatele a průmyslníka Bohuslava Marečka a jeho silné rodinné evangelické tradice. Ve své secesní vile postavené v letech 1907-1908 vybudoval též evangelickou kapli a důstojné zázemí pro jičínské evangelíky.

Protestantskou víru vyznávali předkové Bohuslava Marečka jak z otcovy, tak z matčiny strany. Marečkův otec Václav byl přes čtyřicet let evangelickým farářem v Trnávce u Přelouče a dědeček z matčiny strany byl farářem v Humpolci. V dětství, z vyprávění rodičů i prarodičů, malý Bohuslav často slýchával, s jakou úctou a vážností jeho předkové tajně uchovávali staré bratrské knihy, Bibli kralickou, Komenského spisy a jiné a z pokolení na pokolení si je předávali. Z této rodinné tradice a zázemí pramenila Marečkova zbožnost a pevnost ve víře, ale i obětavost, štědrost a mecenášství.

Bohuslav Mareček se narodil 28. října 1855 v Trnávce. O jeho mládí mnoho informací nemáme. Pro nás je však podstatnější, že ho jeho podnikatelské aktivity zavedly počátkem roku 1889 do Jičína, který zcela jistě znal ze vzpomínek svého otce, jenž studoval na jičínském gymnáziu. Přistěhoval se sem se svojí manželkou Marií a s třemi dětmi z Vysokého Veselí. Rodina nejprve bydlela v Lipové ulici, ale brzy se přestěhovali do zrekonstruovaného domku v Husově ulici č.p. 64. Koncem roku 1889 se Marečkovým v Jičíně narodila třetí dcera Charlotta, budoucí manželka jičínského faráře dr. Oldřicha Novotného. Později k nim přibyli ještě dcera Věnceslava, syn Bohuslav a dcera Ludmila.

Podnikatelská činnost Bohuslava Marečka v Jičíně začíná již v roce 1888 stavbou kruhové cihelny v prostoru u sochy sv. Václava na východním okraji města. Zajímavostí je, že město si v povolení ke stavbě cihelny vymínilo podmínku, že stavba ani provoz cihelny nesmí přerušit léčivý pramen sv. Václava, celkem hojně využívaný jičínskými občany. Kolaudace cihelny se uskutečnila 18.7.1890. Zařízení cihelny bylo parostrojní a kromě cihel se zde vyráběly též střešní tašky, trativodní trubky nebo hliněná kamna. V letech 1902-1903 přistavěl parní válcový mlýn a v letech 1907-1908, jak již víme, secesní vilu č.p. 289 s modlitebnou pro evangelické věřící.

Mareček byl členem několika jičínských spolků, byl činný v Sokole (řadu let vykonával funkci zástupce starosty jičínského Sokola) a dlouhá léta působil též jako kurátor jičínské evangelické stanice.

Jeho rodinný živost krutě poznamenala ztráta nejbližších. V roce 1909 zemřela jeho první manželka Marie, o tři roky později umírá ve 30 letech jeho prvorozený syn Jaroslav, na Štědrý den roku 1919 se zastřelil jeho druhý syn Bohuslav, pan Mareček přežil i dceru Marii.

Bohuslav Mareček zemřel 13.6.1932 ve věku 76 let. Urna s jeho popelem je uložena v jičínské evangelické kapli.