Milníky

Historie v datech

1877 začínají se konat první pravidelná bohoslužebná shromáždění v soukromých bytech

1907 zřízena kazatelská stanice, zahájení stavby vily B.Marečka s modlitebnou

28.9.1908 slavnostní otevření modlitebny pro evangelíky augsb. i helvétského vyznání

18.12.1918 sloučení církve augsburské s reformovanou v Českobratrskou církev evangelickou

18.11.1928 založení filiálního sboru ČCE v Jičíně

1.6.1947 z filiální stanice se stává farní sbor ČCE

8.2.1959 zemřel první farář jičínského farního sboru PhDr. Oldřich Novotný

1.12.1959 br. Daniel Henych ustanoven farářem

25.7.1971 br. Miroslav Hejl slavnostně instalován farářem sboru

1989 po odchodu br. faráře Hejla je sbor administrován z Hořic (br. farář Ivan Ryšavý)

1995 sbor je administrován z Libštátu (br. farář Blahoslav Matějka)

13.10.1996 br. jáhen Jan Halama ustanoven kazatelem sboru

29.10.2000 br. MUDr. Vladimír Krátký ustanoven ordinovaným presbyterem sboru

2002 sbor je administrován br. far. Jaroslavem Kučerou ze Semonic, později br. far. Filipem Susou z Libštátu

2008 sbor je administrován z Vrchlabí br. far. Petrem Chlápkem

2010 sbor je administrován z Trutnova br. far. Tomášem Molnárem