Historie

Oldřich Novotný

Zásadní význam pro jičínský evangelický sbor mělo bezesporu též působení PhDr. Oldřicha Novotného, zetě Bohuslava Marečka a prvního faráře po osamostatnění sboru v roce v 1947. Narodil se 18. prosince 1884 v Praze, kde vystudoval bohosloveckou fakultu UK a poté filozofickou fakultu UK. Už za studií působil jako katecheta na chlapecké škole v Košířích. Roku 1919 odešel na Slovensko, kde se stal suplujícím profesorem na gymnáziu v Trenčíně a později v Liptovském Mikuláši.

Do Jičína přichází Oldřich Novotný v roce 1921 a stává se profesorem dívčího reformovaného reálného gymnázia, které se roku 1934 sloučilo se státním gymnáziem Františka Lepaře. Vyučoval zde český jazyk, filosofii a v jistém období i francouzštinu a němčinu. Rovněž byl správcem žákovské knihovny.

Ač původně katolický katecheta, vstupuje Oldřich Novotný po svatbě dcerou Bohuslava Marečka Charlottou do Českobratrské církve evangelické a stává se po svém tchánovi kurátorem jičínského filiálního sboru (1928). Přijímá též funkci předsedy Kostnické jednoty, která pravidelně pořádá v Jičíně jeho přednášky.

Oldřich Novotný byl činný též literárně. Je autorem několika literárních studií (mj. o J. Demlovi), mnoha odborných článků o Janu Husovi, o J.A.Komenském, ad., psal poesii (sbírka Krůpěje světla, 1911) a roku 1912 mu bylo vydáno lyrické drama Beata.

Zemřel dne 8.února 1959.